VDC

Virtual Design and Construction

VDC står for Virtual Design and Construction, en metodikk fra Stanford University. Denne metodikken blir undervist på Fagskolen Oslo / BIM-tekniker. Dette og mye mer undervisningsstoff fra Fagskolen Oslo er samlet mellom to permer den den 282 sider lange:
BIM-teknikerens håndbok som er i salg nå. Med BIM-teori, stoff fra BIM-praksis i byggebransjen. I tillegg 150 sider om hvordan utnytte PCen som et effektivt arbeidsverktøy i BIM-sammenheng.  GrethesBokhylle.no