Nyheter

Grethes Bokhyller oppe igjen!

2024-07-01

Siden i går har Grethes Bokhylle vært utilgjengelig for våre kunder pga en serverfeil. I dag ved 10-tida er feilen løst og kundene har igjen tilgang til bøkene. Mail til ingolf@gretheshus.no om du ønsker en erstatning for tapt lesetid.

Vi beklager sterkt det som skjedde og jobber for å minske risikoen så det forhåpentligvis ikke skjer igjen. 

GrethesBokhylle.no


Gratis oppdatering av boka om parametrisk modellering

2024-02-26

Boka Enkel parametrisk modellering i Archicad har fått en del forbedringer, særlig i delen om programmeringsspråket i Archicad, GDL. Alle som har kjøpt nettutgaven av boka, har i dag fått denne oppdateringa gratis. Oppdatering og bilder gjelder inntil Archicad 26, men boka kan fint brukes for Archicad 27 også.

GrethesBokhylle.no


Nye Synchrobøker

Synchrobøkene er oppdatert til versjon 6.5. Det er særlig i bok 2 det er gjort forbedringer. Tilgjengelig som nettbøker fra 6.februar og som papirbøker fra ca 15.februar.

2024-02-05

Det er bedre forklaringer og øvelser på Auto Matching. Det er vist eksempel med gravemaskin for å grave ut tomt. Noen flere tekniske komponenter er brukt i modellen. Ventilasjon tatt inn som oppdatering (synkronisering). Mengder fra Synchro er sammenliknet med mengder fra både Archicad og Solibri, grunnmuren er brukt som eksempel.

Nye IFC-filer ligger under Synchro-fanen.

Fåes som digitale bøker til kr 190,- GrethesBokhylle.no


Feil i Grethes Hus 5 papir

Archicad-bok nr 5 inneholder forrykkete bilder på flere sider. Si fra og du får gratis tilgang til boka på nett. Ordre@GrethesHus.no

2024-01-30

Sidene 49-57 er forrykket noe slik at store deler av bildene ikke gir skikkelig info. Takk til Hassan Khalil Salama.

Fagskoleutdanning i BIM

BIM-tekniker gir gode jobbmuligheter

2024-01-17

For deg som er interessert i teknologi og bygg. Ett års utdanning gir deg gode jobbmuligheter. Brosjyre.


Grethes Hus III for Revit ute nå!

Digital utgave klar. Papirutgave kommer i slutten av september.

GrethesBokhylle.no

2023-09-21

Boka er oppdatert til Revit 2024 og dreier seg om grunnleggende VVS-modellering. 

Fåes som digitale bøker til kr 190,- GrethesBokhylle.no


Nye Grethes Hus-bøker!

Grethes Hus 1-4 for Archicad 26 og Grethes Hus I og II for Revit 2024 til salgs digitalt fra og med mandag 7. august

GrethesBokhylle.no

2023-08-06

Fysiske bøker kommer rundt skolestart.

For Archicad-bøkene er det særlig NORKARTs kart- og terrengfunksjon som vises med ny og forbedret metodikk for terreng. 

Det er særlig terrengfunksjonen i Revit som har fått seg et skikkelig løft. Her vises det kotelinjer i terreng og volum av byggegrop. 

Samt mye annet nytt både i Archicad- og Revit-bøkene.

Bøkene brukes av studenter på fagskoler, høgskoler og universitet samt arkitekter, ingeniører og entreprenører mm.

Fåes som digitale bøker til kr 190,- GrethesBokhylle.no


Papirversjonen av Solibribok 1, Revitbok 1 og Archicadbok 3 dessverre utsolgt.

GrethesBokhylle.no

2023-01-05

Begge bøker fåes likevel som digitale bøker på GrethesBokhylle.no.

Forespørsler? Kundeservice@GrethesHus.no.

Digitale bøker til kr 190,- GrethesBokhylle.no

Papirbøker fra kr 390,-  GrethesBokhylle.no

Ny bok om Autocad/Civil3D ute nå

GrethesBokhylle.no

2022-10-11

Forfatter Steffen Hamborg er tømrer og utdannet BIM-tekniker fra Fagskolen i Oslo Akershus. Han har vært BIM-koordinator i Norconsult AS ved samferdselsoppdrag som Utbygging Arna-Fløen, Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16. Han er utdannet lærer for fagskole og praktiserer som faglærer BIM på Fagskolen Oslo for studiet BIM Anlegg/Infrastruktur. 

Om du er yrkesfagarbeider, fagskole- eller ingeniørstudent, ingeniør eller sivilingeniør, BIM-tekniker eller BIM-koordinator, byggherre eller arbeidsgiver, så er denne boken for deg! Boken AutoCAD/Civil 3D vil løfte din kunnskap om digitale arbeidsmetoder med å prosjektere anlegg, infrastruktur og samferdsel i oppdrag.

Temaer: Etablere en ny modell med oppsett av struktur for laginndeling, modellering av enkle objekter og modellering av infrastruktur-elementer, georeferering av kartunderlag/ plan-underlag, etablering av tegninger, transformasjon av modeller, IFC-eksport og mye mer! 

Forespørsler? Kundeservice@GrethesHus.no.

Digitale bøker til kr 190,- GrethesBokhylle.no

Papirbøker fra kr 390,-  GrethesBokhylle.no

Excelboka oppdatert med X-oppslag

GrethesBokhylle.no

2022-02-25

Denne boka dekker behovet for Excel-opplæring i de tekniske fagene på fagskolene, samt for tekniske studier på høgskoler og universiteter. Boka finnes foreløpig kun i digital versjon.

Boka var opprinnelig på 222 sider og er oppdatert i 2022 ved at det er lagt inn 22 ekstra sider, hovedsakelig om XOPPSLAG, erstatningen for FINN.RAD. FINN.KOLONNE og INDEKS/SAMMENLIKNE. 

Excel er et regnearkprogram som har satt standarden for databehandling av tall i våre dager. Det er viktig å kunne Excel. Det er også viktig å ha en kritisk distanse til Excel da Excel f.eks. ikke har versjonskontroll. Det er derfor vanskelig å hindre at feil sniker seg inn i regnearkene.

Denne boka passer for alle innen byggfag som vil lære seg Excel fra bunnen av. Fokuset er praktisk bruk av Excel rettet inn mot byggenæringen. Det tas opp temaer som rabatt, formler, X-oppslag, datavalidering, pivottabeller, slicere, malfiler, logiske funksjoner, behandling av mengdelister fra BIM-modeller (3D-modeller) m.m.

Det er nærmest som en lek å komme seg gjennom de ulike casene. Det er tilgjengelig øvelsesfiler for hvert kapittel på www.GrethesHus.no under Programmer og Excel.


Forespørsler? Kundeservice@GrethesHus.no.

Digitale bøker til kr 190,- GrethesBokhylle.no

Papirbøker fra kr 390,-  GrethesBokhylle.no

BIM-teknikerens håndbok nå i salg

GrethesBokhylle.no

2022-02-13

Meningen med BIM er å bidra til verdiskaping i prosjektet.

Her er det samlet mye stoff som BIM-tekniker ved Fagskolen Oslo bruker i undervisninga. BIM er Bygnings Informasjons Modellering (beklager særskrivinga). Forskjellige nivåer i bruk av BIM er vanlig i de fleste byggeprosjekter i Norge i dag.

Dette er ikke boka for deg som ikke har vært borti PC før.

Dette er heller ikke for deg som er en fullt utlært BIM-ekspert.

Boka er ment for BIM-studenter og andre studenter på fagskole, men også ingeniørstudenter og arkitektstudenter, høgskole og universitet. Og egentlig for alle i byggeindustrien som er opptatt av å gjøre ting på en mer arbeidsbesparende måte, noe som også blir en mer ressursbevarende måte.

De første 150 sidene dreier seg om å utnytte PC bedre. Vi har nå skifta arbeidsredskap fra hammer, sag, murerskje, avisoleringstang og skiftenøkkel til PC. Vi trenger å bli like gode på å bruke PC som arbeidsverktøyene på byggeplassen.

De siste 125 sidene dreier seg om BIM-teori og praksis. Viktig å lese for den som vil skjønne sammenhengen i BIM-metodikken og lese om både utfordringer og muligheter med BIM.

Boka har blitt til ved å samle undervisningsmateriale fra lærerne ved BIM-tekniker på Fagskolen Oslo 

Forespørsler? Kundeservice@GrethesHus.no.

Digitale bøker til kr 190,- GrethesBokhylle.no

Papirbøker fra kr 390,-  GrethesBokhylle.no

Digitale Grethes Hus for Archicad 24 fases ut 

Selges kun bøker for Archicad 25 f.o.m februar i GrethesBokhylle.no.

2022-01-01

De digitale Archicad-bøkene Grethes Hus for Archicad 24 vil være i salg til ut januar. De som har kjøpt bøker for Archicad 24 vil selvfølgelig ha tilgang til bøkene selv om de ikke lenger er i salg på GrethesBokhylle.no

Fra og med februar, vil kun Grethes Hus for Archicad 25 være i salg.

Forespørsler? Kundeservice@GrethesHus.no.

Digitale bøker til kr 190,- GrethesBokhylle.no

Papirbøker fra kr 390,-  GrethesBokhylle.no

Grethes Hus i Sketchup 2021 er klar

2021-11-13

Boka Grethes Hus i SketchUp er oppdatert til Sketchup 2021. Det er lagt inn bedre forklaringer på mange av prosessene. Boka finnes på Bokhylla og kommer på papir i slutten av november.  

Sketchup er overlegent det enkleste 3D-modelleringsprogrammet som finnes. Det har også muligheter til laging av vegger, dekker og tak som egne komponenter. Viktig stoff i denne boka: Grupper, komponenter, tag’er, reelle vegg- og dekketykkelser, VVS og elektro-eksempler (MEP). Du skal i denne boka modellere et hus. Videre skal du modeller et enkelt ventilasjonsanlegg, noe VVS og et forenklet elektrisk anlegg. Du skal også lære å skrive ut til PDF fornuftige tegninger med tittelfelt og målsetting. ISBN 978-82-8241-019-9

Forespørsler? Ordre@GrethesHus.no.

Digitale bøker til kr 190,- GrethesBokhylle.no

Papirbøker fra kr 390,-  GrethesBokhylle.no

Grethes Hus 1-6 for Archicad 25 er klare i Bokhylla fra tirsdag 9.11.

2021-11-07

Grethes Hus 1, 2 og 6 har vært tilgjengelig noen uker. Grethes Hus 3, 4 og 5 er nå oppdatert til siste versjon av Archicad, versjon 25. Papirversjon vil komme i løpet av november. 

Blant nye elementer i bøkene er:

Det forholdsvis nye søyleverktøyet viser sin allsidighet ved at peisen i sin helhet er modellert med søyleverktøyet. Man kan benytte hotlinker på bad, kjøkken, peis og trapp. Dette slik at de som ønsker å modellere bad, kjøkken, peis eller trapp en annen gang, kan gå videre med bøkene. Muligheten for å lage terreng ut fra landmålerens oppmåling er vist i bok 4. I bok 5 er det lagt vekt på å vise hvordan byggesøknad for ombygging/tilbygg kan gjennomføres. Med eksempler fra Oslo kommune og tilpasning av tegningene til Plan- og bygningsetatens krav. I bok 6 er det grundigere forklart hvordan importere et ventilasjonsanlegg og lage et med MEP-verktøyene. Shell-verktøyet er forklart grundig med et par uvanlige takformer.

Forespørsler? Ordre@GrethesHus.no.

Digitale bøker til kr 190,- GrethesBokhylle.no

Papirbøker fra kr 390,-  GrethesBokhylle.no

Nye bøker i Bokhylla

2021-08-26

I løpet av sommeren har det kommet ut en bok av Steffen Hamborg om Infraworks. Boka viser hvordan man setter opp innstillinger, brukergrensesnitt, samling av modeller, navigering/ egenskaper, modellering, 3D-objekter, ståsteder, måling/snitt, visualisering, Civil 3D og mye mer!

Sketchupboka om terreng og objekter er oppdatert til 2021. Det har også kommet en splitter ny bok om parametrisk modellering med GDL og Param-O i Archicad.

Forespørsler? Ordre@GrethesHus.no.

Digitale bøker til kr 190,- GrethesBokhylle.no

Papirbøker fra kr 390,-  GrethesBokhylle.no


Gammel nettside basert på Dreamweaver

Ny nettside for GrethesHus.no

2021-06-15

Grethes Hus får fra i sommer en mer brukervennlig nettside basert på Google Sites.

Send mail til Kundeservice@GrethesHus.no.

Digitale bøker til kr 190,- GrethesBokhylle.no

Papirbøker fra kr 390,-  GrethesBokhylle.no

Ny Grethes Hus 5 for ArchiCAD 24! 

2021-03-03

Grethes Hus 5 for ArchiCAD 24 er er kommet i oppdatert og forbedret 4.utgave!

Temaet er: Tilbygg/ombygging. Med filter, søknadstegninger, arbeidstegninger, mengdeuttak/materialliste av tilbygg, vei, solanalyse, designsammenlikning, revisjonshåndtering og mye mer.

Ressurser fra Stein Halvorsen Arkitekter og Enerhaugen Arkitektkontor har bidratt til Grethes Hus 5.

174 sider.

Tilgjengelig i digital versjon i GrethesBokhylle.no. Pris: Kr 190,-

Papirversjon kr 390,- GrethesBokhylle.no

Rabatt ved klassebestillinger. Send mail til Ordre@GrethesHus.no.

GrethesBokhylle.no