Om oss

Grethes Hus AS ble opprettet i 2011 for å fremme opplæringsbøker innen BIM-faglige emner og programmer. Lenker til både papirbøker og bøker på nett samt underlagsfiler, hjelpefiler, bruksanvisninger, kart m.m. finnes her.

Bøkene fra Grethes Hus AS brukes i stor grad av BIM-studiene på fagskoler, men også på ingeniørutdanninger og byggfag på vgs, samt arkitektkontor, rådgivere og konsulenter innen bygg og byggentreprenører.

Grethes Hus legger vekt på å ha nær kontakt med programleverandører, byggebransjen og utdanningsinstitusjoner for å ha oppdaterte læremidler.