Kart og underlag

Situasjonskart og Byggforskfigur for Grethes Hus

Her er situasjonskartet i DWG-format for Grethes Hus 1 for ArchiCAD 23, 24, 25 og 26.

Kartet er georeferert. Origo er lokalisert slik at hele tomta ligger i den positive kvadranten.

Dette kartet gjelder ikke for tidligere versjoner av bøkene. Anvend da et av kartene under.
Kartet er oppdatert 1.nov 2020.

Bruk Chrome eller Firefox, ikke Internet Explorer eller Edge!


Her er situasjonskartet i DWG-format for Grethes Hus 1 for både ArchiCAD 22 og Revit 2019 og utover. Gjelder ikke for tidligere versjoner av bøkene. Anvend da kartene under.

Bruk Chrome eller Firefox, ikke Internet Explorer eller Edge!


Grethes Hus II for Revit: Her er kotelinjer for laging av terreng for Revit 2019.

Bruk Chrome eller Firefox, ikke Internet Explorer eller Edge!

Her er figuren fra Byggforsk som skal brukes i Grethes Hus for ArchiCAD.

Bruk Chrome eller Firefox, ikke Internet Explorer eller Edge!