Georeferering

Georeferering

Nødevendige kart for georeferering i Archicad ved hjelp av Grethes Hus finnes her! Lær deg georeferering på en korrekt måte!